Naujienos
images/slides/01-3.jpg

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, siekdamas užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikia kontaktus, kuriais darbuotojas galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį Centre gali pranešti:

1. Raštu (Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, Gedimino g. 81, Radviliškis).

2. Telefonu: 8 422 53957, 8 422 44410, 8 655 01630

3. Elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Konfidencialumas garantuojamas!

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRE POLITIKA

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre - Vaida Šprunkė, personalo specialistė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Mažos vertės viešųjų pirkimų srities antikorupcinės analizės vertinimas ir išvados

Nuotolinis mokymas

Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir  sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-89

2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Priėmimo etapo pavadinimas  Veiksmai Data
I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2021 m. vasario 3 d. – 15 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. vasario 3 d. – 12 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. vasario 3 d. – 15 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. vasario 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. vasario 18 d. – 19 d.
 II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. birželio 1 d. –rugpjūčio 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. 14 val.
  III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.  
Testų, jei taikomi, laikymas 2021 m. rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio 23 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2021 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 30–31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugsėjo 1 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui  Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę –  prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos).

Stojantieji prašymus dėl priėmimo mokytis specialybės Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre pateikia internetinėje svetainėje https://profesinis.lamabpo.lt nuo birželio 1 dienos.

Atvykus į centrą sudaroma galimybė naudotis prieiga prie interneto prašymui pateikti.

Specialybės pasirinkimo ir prašymų priimti mokytis klausimais konsultuojame atvykus adresu Gedimino g. 81, Radviliškis ir tel. (8 422) 53957, 865501630, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Reikalingi dokumentai:

  1. išsilavinimo dokumentas,
  2. sveikatos pažymėjimas 086/a formos,
  3. sveikatos pažymėjimas 027-1/a formos,
  4. dvi nuotraukos 3x4,
  5. specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.