Naujienos
images/slides/00.jpg

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-270
Priedas Nr. 1

KOKYBĖS POLITIKA IR KOKYBĖS TIKSLAI

Vertybių pasiekimas užtikrinamas nustatant ir įgyvendinant Tikslus. Vertybės peržiūrimos ir atnaujinamos drauge su strateginiu planu. Profesinio mokymo įstaigų vadovai užtikrina vertybių aktualumą ir išskleidimą organizacijos viduje. Įsipareigojama atitikti reikalavimus ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.
Siekiant nuolat gerinti Radviliškio technologijų ir verslo paslaugų kokybę, vadovybė įsipareigoja:
1. Vykdyti kokybišką profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą.
2. Optimizuoti centro valdymą ir plėtoti komunikaciją.
3. Sukurti šiuolaikišką mokymo/si aplinką.
4. Plėtoti bendradarbiavimo veiksmus ir stiprinti partnerystės ryšius.
5. Padėti atkurti neįgalaus asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos ir įsidarbinimo galimybes.
6. Organizuoti profesinio konsultavimo, informavimo ir orientavimo darbą centre, padedant mokiniui apsispręsti dėl teisingo profesijos pasirinkimo.