Nuotolinis mokymas

DĖL MOKYMO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. LAPKRIČIO 7 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 17 D.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną mokymo ir ugdymo procesas organizuojamas taip:

Centre – AH20, AHT20, AH19, S20, S19 grupių mokiniams - kontaktiniu būdu.

DTS20, DT20, AP19, AP18, DD20, FM20, FM19, FM18, KTT20, KT19, VD18, ST19, ST18, Š20, Š19, Š18, VS20, V20, VT20, V19, V18 grupių mokiniams - nuotoliniu būdu.

Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje ugdymą pagal vidurinio ir pirminio profesinio mokymo programas organizuoti taip:

AM 19, VR 19 grupių mokiniams nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. nuotoliniu būdu.

AM 19, VR 19 grupių mokiniams nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki gruodžio 11 d. kontaktiniu būdu.

AM 19, VR 19 grupių mokiniams nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu.

AM 20, VR 20 grupių mokiniams nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. kontaktiniu būdu.

AM 20, VR 20 grupių mokiniams nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki gruodžio 11 d. nuotoliniu būdu.

AM 20, VR 20 grupių mokiniams nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki gruodžio 17 d. kontaktiniu būdu.

EM 18, ŽŪ 18, ŽV 18, AK 20, AKT 20, EM 20, EMT 20, ML 20, MLT 20, ŽR 20, ŽRT 20 ir ŽR 19 grupių mokiniams nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu.

Užimtumo tarnybos siųstiems asmenims, finansuojamiems ne iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų, organizuoti kontaktiniu būdu.

Neformaliojo švietimo būrelių veikla organizuojama nuotoliniu būdu.

Nuotoliniu būdu pamokos vedamos sinchroniniu ir asinchroniniu būdais.

Nuotolinis mokymas