Nuotolinis mokymas

Mokiniai galės atlikti mokytojų skirtas užduotis, atsakyti į užduotus klausimus, išsiųsti žinutes, atlikti testus, peržiūrėti rezultatus, stebėti vertinimą ir įsivertinti.

Mokytojai galės  organizuoti nuotolinio mokymo procesą individualiai mokiniui ar mokinių grupei,  keistis informacija bei patirtimi, mokytis vieniems iš kitų.