Priėmimo sąlygos

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-96 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V- 1373 redakcija)

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Priėmimo etapo pavadinimas  Veiksmai Data
I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms  2020 m. sausio 27 d. –vasario 11 d.  
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. sausio 27 d. –vasario 7 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. sausio 27 d. –vasario 11 d. 
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. vasario 12 d. 
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020 m. vasario 13–14 d.
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – rugpjūčio 14 d. 
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 4 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,o vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 14 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 21 d.
III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.  
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. rugpjūčio 18 d. – rugpjūčio 24 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. rugpjūčio 18 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – rugsėjo 2 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui  Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę –  prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį. Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos).