Projektinė veikla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia virėjų profesijos mokytojų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2020-1-LT01-KA102-077613 „Tarptautinio profesinio mobilumo įtaka specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių profesinių ir socialinių įgūdžių ugdymui“.

Virėjų profesijos mokytojai vyksta į stažuotę Italijoje, Apulijoje (2 mokytojai).

Vizitai vyks 2022 metų birželio 30 – liepos 14 dienomis.

Prašome norinčius dalyvauti atrankoje teikti savo kandidatūras iki 2022 -06-17 14.00 val.