Korupcijos prevencija

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, DĖL KURIŲ PRIIMANT Į PAREIGAS TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmens į pareigas, pareigybės pavadinimas

 1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktorius

2. 

Gimnazijos skyriaus vedėjas

Direktorius

3. 

Praktinio mokymo vadovas

Direktorius

4. 

Skyriaus vedėjas

Direktorius

5. 

Vyriausias buhalteris

Direktorius