Projektinė veikla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2020-1-LT01-KA102-077613 „Tarptautinio profesinio mobilumo įtaka specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių profesinių ir socialinių įgūdžių ugdymui“.

Kambarių tvarkytojo specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Italijoje, Apulijoje.

Vizitas vyks 2021 metų spalio 3-23 dienomis.

Liepos 4 – 25 d. šešios žirgininkystės darbuotojo specialybės mokinės - Inga Čerepovičiūtė, Diana Snarskytė, Milita Butkutė, Neringa Savickytė, Miglė Katkevičiūtė ir Milda Jakštaitė lydimos vyr. profesijos mokytojos I.Gailiuvienės ir vyr. mokytojo  V. Tarbūno stažavosi Maltoje pagal  Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 "Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams".

Žirgininkystės darbuotojo specialybės mokinių pažintis su Malta

Daugiau nuotraukų rasite čia.

Birželio 27 – liepos 17 d. šeši apdailininko (statybininko) bei dažytojo – tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai, lydimi vyr. profesijos mokytojo R. Elinausko ir profesijos mokytojo R. Jurevičiaus, dalyvavo stažuotėje Tenerifėje, Puerto de la Kruzo mieste.

Tęsiasi žirgininkystės darbuotojo specialybės mokinių stažuotė Maltoje pagal Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 "Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams".

Tęsiasi mokinių stažuotė Maltoje

Įgyvendinant Erasmus+1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“ dvi centro virėjo specialybės profesijos mokytojos tobulino profesinius įgūdžius Italijoje.

Mokytojų stažuotė Italijoje

Šešios žirgininkystės verslo darbuotojo specialybės mokinės, lydimos vyr. profesijos mokytojos I. Gailiuvienės ir vyr. mokytojo V. Tarbūno, liepos 5 dieną pradėjo stažuotę Maltoje.

Prasidėjo stažuotė Maltoje

Birželio 13-24 dienomis centro virėjo specialybės vyresniosios profesijos mokytojos G. Butvilienė ir R. Miliauskienė tobulino profesinius įgūdžius dviejų savaičių mokymuose sūrio įmonėje Italijoje.

Tobulino profesinius įgūdžius Italijoje

Apdailininko ir dažytojo–tinkuotojo padėjėjo specialybių mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 apdailininko ir dažytojo – tinkuotojo padėjėjo specialybių mokinių atranką į stažuotę Tenerifėje.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“.

Apdailininko ir dažytojo-tinkuotojo padėjėjo specialybės mokiniai vyks į stažuotę Tenerifėje.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia virėjo specialybės profesijos mokytojų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“.

Virėjo specialybės profesijos mokytojai vyks į stažuotes Italijoje, Nikoteroje (2 mokytojai) ir Apulijoje (2 mokytojai).

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“.

Žirgininkystės darbuotojo specialybės mokiniai vyks į stažuotę Maltoje.

Žirgininkystės darbuotojo specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 žirgininkystės darbuotojo specialybės mokinių atranką į stažuotę Maltoje.

Centro mokiniai dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame projekte „Turi profesiją – turi ateitį“, kurio tikslas – užtikrinti galimybę socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją.

Projektas „Turi profesiją – turi ateitį“

Apdailininko specialybės mokinių darbo praktika Vokietijoje

Vykdant projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“ įgyvendintas centro mokinių darbo praktikos vizitas Vokietijoje.

Pedagogų mokymo vizitas Kretoje

Vykdant Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“ centro pedagogės dalyvavo mokymuose Kretoje, Graikijoje.

VšĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra

VšĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0007

Projekto vykdytojas: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-12-18

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-06-18

Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".

Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių specialistų poreikį Radviliškio r. sav., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre įrengti šiuolaikinę inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos: Paslaugos asmenims, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei žemės ūkis švietimo sričių profesinio mokymo įrangos įsigijimas.

Projekto biudžetas: 499.979,50 Eur, finansuojamas iš Europos sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.

Šaltkalvio specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 šaltkalvio specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Švedijoje.

Vizitas vyks 2020-03-22/ 2020-04-11.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Šaltkalvio specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Švedijoje.

Vizitas vyks 2020-03-22/ 2020-04-11.

Apdailininko specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 apdailininko specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Vokietijoje.

Vizitas vyks 2020-03-03/ 2020-03-23.