Apie RTVMC

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras (senas pavadinimas Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, LRPRC) – valstybinė profesinio rengimo institucija, veikianti Šiaulių apskrityje, Radviliškio mieste. Jos pagrindiniai tikslai:

  • telkti Lietuvos Respublikoje gyvenančius jaunuolius, turinčius negalią bei jų šeimas, globėjus ir kitus šiais interesais veikiančius asmenis ir skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių integraciją į visuomenę;
  • skatinti intelekto sutrikimo ekologinę, medicininę ir socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą, taip pat medicininės, socialinės, edukacinės, profesinės, t.y. psichosocialinės neįgalių žmonių reabiliatcijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą;
  • teikti pagalbą jaunuolių ir suaugusių neįgaliųjų šeimoms, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitus poreikius.

LRPRC buvo atidarytas ir pristatytas visuomenei 1994 metų gegužės 24 dieną. LRPRC pradėtas kurti 1993 metais, padedant Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei bei remiant Lietuvos Vyriausybei. Įkurta 1962 metais, ši mokymo įstaiga nuėjo ilgą kelią nuo profesinės technikos mokyklos iki Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro, kuriame vykdomas neįgaliųjų mokymas ir socializacija. Neįgaliųjų jaunuolių ugdymo idėja, materialinė ir metodinė parama perimta iš Vokietijos Pietų Heseno profesinio rengimo įmonės BBW. Šioje įmonėje įgūdžius tobulino 50 centro darbuotojų, su įmonės veikla susipažino daugiau kaip 100 LRPRC dirbančiųjų.

LRPRC vykdė profesinę ir visuomeninę neįgaliųjų jaunuolių reabilitaciją, taikė psichologines, pedagogines ir kitokias ugdymo priemones ir perteikė specialybių praktinius įgūdžius. Čia mokėsi mokiniai, baigę specialiąsias mokyklas, pagrindinių bendrojo lavinimo mokyklų specialiąsias klases ir turintys nežymų intelekto sutrikimą, fizinių judėjimo ar kompleksinių sutrikimų bei mokiniai įgiję pagrindinį išsilavinimą. LRPRC buvo galima įgyti lengvų drabužių siuvėjo, kaimo verslų darbininko (želdinių tvarkytojo), apdailininko, virėjo, staliaus, šaltkalvio, viešbučio darbuotojo, automobilių remontininko, virėjo ir padavėjo specialybes. 1996 metais buvo išleista pirmoji absolventų laida. Stalių ir siuvėjų specialybių mokiniai baigiamuosius egzaminus laikė pagal Vokietijos Friedbergo pramonės ir prekybos rūmų paruoštus egzaminų testus ir gavo tarptautinius sertifikatus, suteikiančius teisę dirbti Vakarų Europos šalyse.

2011-07-01 Centras buvo reorganizuotas ir sujungtas su Šeduvos technologijų ir verslo mokykla. Naujas įstaigos pavadinimas- Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras (RTVMC).

RTVMC