Naujienų archyvas

Spalio 18 d. minima Europos komisijos kovos su prekyba žmonėmis diena. Šiai dienai paminėti centre vyko prevencinė paskaita „Prekyba žmonėmis: pavojai ir pagalba“. Tikslas – skleisti žinią apie prekybos žmonėmis pavojus.

Paminėta kovos su prekyba žmonėmis diena

Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi, pažeidžiamumu arba mokant, priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimas. Visais prekybos žmonėmis atvejais pažeidžiamos pamatinės žmogaus teisės ir žmogaus orumas.

Lietuvoje populiariausi verbavimo būdai - pažadai, apgaulė, įklampinimas į skolas – o išvykus iš šalies ,,švelnus elgesys pasikeičia į tiesioginius gąsdinimus ar net į fizinį smurtą.

Centro mokinius su šiomis formomis supažindino Radviliškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Ilona Sernovienė ir Jūratė Beržinskienė. Mokiniai žiūrėjo filmą, diskutavo, uždavė rūpimus klausimus.

Nuoširdžiai dėkojame pareigūnėms už įdomią ir naudingą paskaitą.

Vyr. socialinė pedagogė Silva Bosienė

Bibliotekininkė Tatjana Proščepenkienė

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006