Naujienų archyvas

Gegužės 23 dieną centre lankėsi Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje Socialinio darbo magistro programoje studijuojantys studentai iš užsienio ir jų dėstytojos lekt. Odeta Šapelytė ir dr. Aistė Batūraitė - Bunka.

Užsienio studentų vizitas

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Jonas Pravilonis pasidžiaugė, kad jau ilgus metus bendradarbiaujama su VU Šiaulių akademijos mokslininkais ir šiuo pagrindu sudaroma galimybė studentams susipažinti su realiomis asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinio mokymo sąlygomis. Susitikimo metu diskutuota apie esamus profesinio mokymo skirtumus, kylančias problemas, kurios susijusios su ugdymu, mokinių emocijų ir elgesio problemomis,  asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių įsidarbinimu ir kaip jos yra spendžiamos. Aptartas profesinio mokymo prieinamumas, švietimo pagalbos poreikis ir užtikrinimas.

Specialioji pedagogė Ilona Gedminienė, karjeros specialistė Silva Bosienė supažindino užsienio studentus su Lietuvoje vykdomu mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniu mokymu, jų įtrauktimi profesiniame mokyme. Vizito metu sudarytos galimybės susipažinti su profesinio mokymo dirbtuvėmis, profesinio mokymo klasėmis, pabendrauti su centro mokiniais.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro informacija

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004