Naujienų archyvas

Kovo 19 d. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Jonas Pravilonis ir vyresnioji profesijos mokytoja Inga Gailiuvienė vyko atsakomajam vizitui į Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą. Įstaigos vadovas Gintaras Oliškevičius supažindino su vykdomomis veiklomis, projektais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Repšienė pristatė  neformaliojo vaikų švietimo sporto, gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo programas, esamus būrelius, ugdymo veiklas. Biologijos skyriaus vadovė Inga Ivanauskienė pakvietė aplankyti katinų ir gyvosios gamtos muziejus.  Trenerė Inga Vasiliauskienė pristatė žirgus ir  jojimo bazę. Po gamtininkų centro veiklos pristatymo, aptartos abiejų įstaigų bendradarbiavimo perspektyvos ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Tikime, kad šis bendradarbiavimas bus naudingas ir produktyvus populiarinant žirgininkystės darbuotojo specialybę bei plečiant žirgyno veiklos sferas.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Vyr. profesijos mokytoja Inga Gailiuvienė

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012