Naujienų archyvas

Gegužės 15 dieną centro baigiamųjų kursų mokiniams nuskambėjo paskutinis skambutis,   kuris priminė, kad nueitas įdomus pažinimo ir brandos kelias, o  įgytas žinias bei įgūdžius teks pritaikyti baigiamojo modulio „Įvadas į darbo rinką“ įgyvendinimo metu.

Paskutinio skambučio šventė

Spalvingai papuoštame „Europos kambaryje“ baigiamųjų kursų  mokinius, lydimus antrakursių, pasitiko centro bendruomenė. Sveikinimus, padėkos žodžius bei nuoširdžiausius linkėjimus šventėje dalijo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Kavaliauskienė, praktinio mokymo vadovas A. Slavinskas, vyresnioji profesijos mokytoja G. Butvilienė, bendrabučio auklėtojos B. Adminienė ir V. Čerkasienė.

Socialinė pedagogė S. Bosienė, sveikindama mokinius, priminė, kad šia švente pasitinkame ir  Vaiko dieną, kuri nuo šių metų bus minima gegužės trečiąjį penktadienį. Vaikai yra mūsų dabartis ir ateitis, todėl svarbu atkreipti dėmesį į jų teises, gerovę, ugdyti pagarbą jų individualiems poreikiams, puoselėti teigiamas vertybes ir saugią aplinką.

Pažangiausiems, aktyviausiems, geriausiai lankiusiems  mokiniams  įteiktos padėkos.

Baigiamųjų kursų mokiniai mokyklai paliko pačių pagamintus suvenyrus, teikė gėles, demonstravo skaidrių pateiktis iš mokyklinio gyvenimo.

Šventinę renginio nuotaiką padėjo sukurti mokinių demonstruota modelių kolekcija „Kavos niuansai“ (kolekcijos autorė siuvėjo specialybės profesijos mokytoja J. Krivickienė), „Dainavimo studiją“ lankančių mokinių skambėjusi daina, „Šokio ir judesio studijos“ merginų energingi šokiai.

Dėkojame renginį vedusiai mokytojai V. Rutkauskienei, visiems padėjusiems sukurti šventinę nuotaiką.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro informacija

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015