Naujienų archyvas

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro pedagogai gruodžio 29 dieną įgijo naujų žinių seminare „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi turinio diferencijavimas formuojant mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą“.

Seminarą vedė lektorė Laima Tomėnienė. Seminarą organizavo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Skirmantė Petraitienė ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė.

Seminaro dalyvius ir kitus centro darbuotojus pasveikino Kalėdų Senelis, palinkėjęs visiems kūrybiškų ir prasmingų Naujųjų Metų.