Naujienų archyvas

Lapkričio 26 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokinių taryba ir koordinatorė Irena Kavaliauskienė vėl pakvietė į renginį – „Polkos ir pyrago“ popietę, skirtą Etnografinių regionų metams paminėti.

Kad sugužėjo, tai sugūžėjo mokinių – pilnas Europos kambarys, net aštuonių grupių atstovai.

Visą savaitę mokiniai kūrė ir repetavo polkas, ieškojo tarmiškų pasakojimų, o renginio dieną pasipuošę tautiniais rūbais su pakilia nuotaika laukė, kada ateis laikas pasirodyti.

Popietės dalyvius pasveikino direktorius Jonas Pravilonis ir palinkėjo smagaus šokio bei skanių pyragų, kuriuos pagal regionų tradicijas iškepė viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai ir profesijos mokytojai.

Atėjo laikas šokiams, po jų sekė tarmiški pasakojimai, o tada buvo dainuojamos liaudiškos dainos, atsakinėjama į klausimus, šokami lietuvių liaudies rateliai.

Muzikantė Janina Vilimienė, kilusi iš Pakruojo rajono, tarmiškai padainavo liaudies dainą „Apie mergelę, kuri jauna būdama ištekėjo už senio“ ir dar daug kitų dainų kartu su visais popietės dalyviais.

Laikas netruko prabėgti, atėjo laikas įvertinti geriausius šokėjus ir pasakotojus. Nors visi puikiai šoko polkas, labiausiai visiems patiko Gintarės Bulatovaitės ir Aurelijaus Meilūno, Jovitos ir Jolitos Sadauskaičių, Sandros Dunkulytės ir Deimanto Stasiūno, Elenos Rusaitės ir Mindaugo Paulausko pasirodymas. Dzūkiška tarme gražiai pasakojo Ieva Meilūnaitė, visus sužavėjo žemaitiški ir suvalkietiški Albino Gadeikio, Mindaugo Zakarausko pasakojimai.

Geriausiai pasirodžiusiems popietės dalyviams ir kaimo muzikantei Janinai Vilimienei direktorius Jonas Pravilonis įteikė atminimo dovanėles.

Po apdovanojimų visi vaišinosi arbata ir ragavo pyragus.