Naujienų archyvas

Birželio 1-17 dienomis centre rinkta „Drausmingiausia grupė 2016“. Mokinių drausmė ir aktyvumas vertinti pagal 12 kriterijų. Vertinimus teikė grupių auklėtojai, profesijos ir dalykų mokytojai, būrelių vadovai, socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir mokinių taryba.

Susumavus rezultatus, centro drausmingiausia išrinkta virėjų antro kurso mokinių grupė.

Antrąją vietą užėmė stalių pirmo kurso mokiniai, o nuo jų ne daug atsiliko viešbučio darbuoto pirmakursiai.
Pirmos vietos nugalėtojams birželio 21 dieną organizuota išvyka į Tytuvėnų regioninį parką ir kitas to krašto lankytinas vietas. Mokiniai kartu su profesijos mokytoja Rima Miliauskiene aplankė Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos angelų karalienės bažnyčią ir vienuolyną. Vienuolyno ansamblyje įsikūrusio muziejaus direktorė maloniai priėmė mokinius ir leido nemokamai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas. Mokiniai pabuvojo vienuolių celėse, valgomajame, apžiūrėjo maldaknygių ir rūbų parodas.

Dalindamiesi įspūdžiais visi pripažino, kad ši vieta dvelkia nepaprasta ramybe ir išskirtine aura.
Aplankę vienuolyną visi patraukė į kitą šventą vietą – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo baziliką. Ten apžiūrėjo dar XVII a. pradėtos statyti bažnyčios interjerą ir stebuklais garsėjantį altorių.

Paskutinė, bet turbūt didžiausią įspūdį palikusi išvykos stotelė – Tytuvėnų regioniniame parke rudenį atidarytas „Šiaulės žemės apžvalgos bokštas“.
Šio įspūdingo statinio aukštis siekia net 21 metrą ir kopti metalinėmis konstrukcijomis pasiryžo ne visi. Tačiau drąsiausiems nuo bokšto viršūnės atsivėrė kvapą gniaužianti panorama: Radviliškio miestas, Rėkyvos durpynas, Šiaulėnų apylinkė ir kiti gražūs vaizdai.
Šį įspūdingą statinį birželio 22 dieną aplankė ir antrosios bei trečiosios konkurso vietos nugalėtojai – stalių ir viešbučio darbuotojų pirmo kurso mokiniai kartu su profesijos mokytoju Nerijumi Kadžiu ir specialiąja pedagoge Justina Pundziene.

Čia drąsuolių netrūko, keli jų į bokštą kopė net 3-4 kartus. Pasigrožėję reginiu mokiniai patraukė į Šiaulės kalną. Gaiviu ir tyru oru dvelkiančiais miško ir pievų takeliais jie nukeliavo nemažą atstumą ir perskaitę legendą apie Šiaulės kalno atsiradimą, įveikė paskutinį išbandymą – įkopė į įspūdingo dydžio kalną.

Tikime, kad ši išvyka pateisino mokinių lūkesčius ir buvo puiki padėka už jų drausmę ir aktyvumą per visus mokslo metus. Visiems padėjusiems įvertinti centro grupes dėkojame už nuomonę ir skirtą laiką. O likusioms grupėms linkime nenusiminti ir kitais metais būti pačiais draugiškiausiais, drausmingiausiais ir atsakingiausiais.

Parengė specialioji pedagogė Justina Pundzienė