Naujienų archyvas

Lapkričio 3 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi ypatumai“. Jame dalyvavo Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokytojai.

Su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo problemomis seminaro dalyvius supažindino centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Alfonsas Ivoškis pristatė profesinio mokymo programas, apibūdino mokymosi centre sąlygas ir tvarką.

Seminaro dalyviai domėjosi socialinių problemų sprendimo būdais, su kuriais supažindino socialinė pedagogė Silva Bosienė.

Profesijos mokytojos Loreta Zakienė, Daiva Petrauskienė, Roma Baltrukonienė, Janė Džiautienė ir Jolanta Krivickienė supažindino su viešbučio darbuotojo specialybės mokinių teorinio ir praktinio mokymo metodais.

Seminaro dalyviai apsilankė centro muziejuje, viešbučio darbuotojo specialybės laboratorijoje.

Įsipareigojant kryptingai, abipusiškai naudingai bendradarbiauti pasirašyta Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro ir  Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos bendradarbiavimo sutartis.