Naujienų archyvas

Gerbiamieji šaltkalvio specialybės Š14 ir Š15 grupių mokiniai!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2015-1-LT01-KA102-013240 “Užsienio praktika mažiau galimybių turintiems mokiniams”.

RTVMC mokinių atrankos komisija vykdo 6 šaltkalvio specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Maltoje.

Vizitas į Maltą vyks 2017-05-02/ 2017-05-23.

Atrankos kriterijai:

- Geri mokymosi rezultatai, specialybės žinios;

- Geras lankomumas;

- Iniciatyvumas, aktyvus dalyvavimas mokyklos užklasinėje veikloje;

- Mokymosi motyvacija, motyvacija vykti į stažuotę;

- Užsienio kalbos žinios;

- Informacinių technologijų žinios;

- Asmeninės savybės- kultūringas elgesys, mandagus bendravimas su

bendraamžiais ir suaugusiais.

Prašome užpildytas prašymo anketas pateikti socialinei pedagogei arba

specialybės mokytojui.

Atranka vykdoma iki balandžio 04 dienos.