Naujienų archyvas

Kovo 31 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre organizuota mokinių tėvų, globėjų ir rūpintojų diena.

Atvykusieji apsilankė teorinio ir praktinio mokymo kabinetuose, laboratorijose, dirbtuvėse, bendrabučiuose, rūpimais klausimais kalbėjosi su profesijų mokytojais ir grupių auklėtojais, apžiūrėjo mokinių darbelių parodą.

Europos kambaryje vyko tėvų, globėjų ir rūpintojų susitikimas su centro administracija. Centro direktorius Jonas Pravilonis pristatė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklą už 2016 metus.

Su 2016-2017 m.m.  I pusmečio mokinių pažangumo rezultatais supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė.

Socialinė pedagogė Silva Bosienė apibendrino I pusmečio mokinių lankomumo rezultatus.

Centro mokinių dalyvavimą projektinėje veikloje ir darbo praktikos vizitus, kurie dar turi įvykti pagal Erazmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektus Nr. 2015-1-LT01-KA102-013240 ir 2016-1-LT01-KA102-022930 pristatė projektų vadovė Julija Astrauskienė. 

Susitikimo metu direktorius Jonas Pravilonis atsakė į pateiktus klausimus ir pakvietė tėvelius, globėjus ir rūpintojus aktyviai bendradarbiauti sprendžiant mokinių pažangumo, lankomumo, sveikatos ir kitas problemas.