Naujienų archyvas

Balandžio 5 dieną vyko Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenės darbuotojų susirinkimas.

Susirinkimo metu direktorius Jonas Pravilonis pristatė 2016 metų Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklos ataskaitą bei supažindino su strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2017 metų veiklos programa. Savo pranešimuose direktorius analizavo mokinių „nubyrėjimo“ priežastis, priemones mokinių lankomumui gerinti, pateikė duomenis apie biudžeto lėšų panaudojimą, socialinius partnerius, absolventų įsidarbinimą, mokinių dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, pasidžiaugė pasiekimais nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose, tarptautinėse sporto varžybose.

Centro tarybos veiklos 2016 metais ataskaitą pateikė tarybos pirmininkė Silva Bosienė, kuri pasidžiaugė darnia centro tarybos narių veikla, apžvelgė organizuotus renginius, išvykas.

Vyko naujų atstovų į Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro tarybą rinkimai.

Susirinkimo pabaigoje direktorius Jonas Pravilonis pakvietė centro bendruomenės darbuotojus aktyviai įsijungti į centro veiklą.

 

 

Mokytoja Vitalija Rutkauskienė