Naujienų archyvas

Duok žmogui kūrybos valią
Ir teisę mąstyti, kalbėti, tikėti.
Jau žinom: visi ką nors gali,
Tad leiskim minčiai pakilti!
(Carl Scharnberg)

Viena gražiausių ir reikšmingiausių švenčių Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre – profesinio mokymo diplomų įteikimo absolventams šventė, kuri šiais metais surengta birželio 27 dieną.

Šventė prasidėjo Lietuvos ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro vėliavų įnešimu bei Lietuvos Respublikos himnu. 

Centro direktorius Jonas Pravilonis, kreipdamasis į absolventus, jų tėvelius, globėjus, draugus, mokytojus, auklėtojus, kitus svečius, priminė, kad per tris mokymosi metus absolventai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose konkursuose, parodose, tarptautiniuose projektuose, pasiekė aukštų sportinių laimėjimų, įgijo norimą kvalifikaciją, tad belieka susirasti gerus darbus ir įprasminti savo gyvenimo kelią.

Sveikinimus bei palinkėjimus absolventams tėvelių vardu skyrė Birutė Sliosorienė, rasti laiko naujiems iššūkiams ir mokytis naujų dalykų linkėjo Obelių globos namų socialinė darbuotoja Elvyra Jocytė, toliau tobulėti profesinėje srityje kvietė įmonės „Velnio kalviai“ savininkas Andrius Žiedas bei centro profesijos mokytojas Valdimaras Balčiauskis.

Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Alfonsas Ivoškis pasveikino absolventus ir pakvietė centro direktorių gausiam būriui jaunuolių už sėkmingą mokymąsi ir gerus įgytų kompetencijų vertinimo rezultatus įteikti padėkas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė supažindino absolventus su centro direktoriaus įsakymu „Dėl profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kelialapius į savarankišką gyvenimą direktorius įteikė būsimiems apdailininkams, automobilių mechanikams, staliams, šaltkalviams, virėjams ir viešbučio darbuotojams. Profesinio mokymo diplomai įteikti ir suaugusiųjų tęstinio profesinio mokymo dalyviams.

Šventės metu nuotaikingus pasirodymus dovanojo Šiaulių šokio studijos „Incognito“ šokėjos, vadovaujamos Virginijos Medžiausienės. Paskutinį kartą centro scenoje šoko ir centro absolventai.

Skambėjo mokyklos dainininkų Jovitos Stosiūtės, Arvydo Bražo bei absolvento Mindaugo Paulausko atliekamos dainos.

Renginio vedėja Irena Kavaliauskienė jausmingais posmais dar kartą kreipėsi į absolventus ir, linkėdama visokeriopos sėkmės, pakvietė visus įsiamžinti bendroje nuotraukoje.

Mokytoja Vitalija Rutkauskienė

 • IMG_7595
 • IMG_7677
 • IMG_7691
 • IMG_7700
 • IMG_7753
 • IMG_7774
 • P1016001
 • P1016049
 • P1016182
 • P1016241
 • P1016487
 • P1016499
 • P1016518
 • P1016571
 • P1016693
 • P1016752
 • P1016875
 • P1016920
 • P1017012
 • P1017051