Naujienų archyvas

Nuo 2017-06-12 iki 2017-06-30 Europos kambaryje vyko Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro pedagogų metodinių darbų paroda. Joje savo metodinius darbus pateikė profesijos mokytojai, auklėtojai, specialistai. Parodoje dalyvavo 19 žmonių. Buvo pristatyti 24 įvairaus turinio darbai. Parodoje buvo pateikti ir video filmukai, sukurti apie projektinės veiklos praktikos vizitus, atliktus pagal Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo projektus Nr. 2015-1-LT01-KA102-013240 “Užsienio praktika mažiau galimybių turintiems mokiniams” ir Nr. 2016-1-LT01-KA102-022930 “Tarptautinė darbo patirtis mažiau galimybių turintiems jaunuoliams”. Parodos dalyviams buvo pareikštos padėkos.