Naujienų archyvas

Rugsėjo 5 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre organizuotas mokinių susirinkimas, skirtas Europos profesinio mokymo savaitei.

Susirinkimo metu centro direktorius Jonas Pravilonis paskatino mokinius atvirai bendrauti, kartu spręsti problemas, būti aktyviais ir žingeidžiais mokiniais, laikytis mokinio elgesio ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

Projektų vadovė Julija Astrauskienė susirinkusiems pristatė viešnią iš Austrijos Aldoną Biedermann, kuri kaip priimantis partneris dalyvauja centro koordinuojamame Erasmus+ programos projekte Nr. 2016-1-LT01-KA102-022930 “Tarptautinė darbo patirtis mažiau galimybių turintiems jaunuoliams”. A. Biedermann centro mokiniams papasakojo apie savo organizaciją "BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH" ir pakvietė juos geru mokymusi, lankomumu, kruopščiu darbu įrodyti, kad yra verti dalyvauti tarptautinėse projektinėse veiklose.

Socialinė pedagogė Silva Bosienė mokiniams paaiškino, kur kreiptis ir kas padės sprendžiant socialines problemas.

Susirinkimą vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė.

Bibliotekininkė Audronė Urbonavičienė