Naujienų archyvas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija, atstovaujama direktorės Rasos Dagienės, ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, atstovaujamas direktoriaus Jono Pravilonio, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija įsipareigojo organizuoti 2-3 bendrus renginius per metus; kviesti centro mokytojus į organizuojamas konferencijas, koncertus ar kitus renginius; esant centro kvietimui, užtikrinti progimnazijos mokytojų dalyvavimą įvairiuose renginiuose; vykdyti su švietimo veiklomis susijusius bendrus projektus.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įsipareigojo kviesti progimnazijos darbuotojus į organizuojamas konferencijas, koncertus ar kitus renginius; esant progimnazijos kvietimui, užtikrinti centro mokytojų dalyvavimą įvairiuose renginiuose; vykdyti bendrus projektus, susijusius su švietimo veiklomis.

Iš progimnazijos pusės už sutarties vykdymą atsakinga Jovita Brunienė. Iš centro pusės už sutarties vykdymą atsakinga socialinė pedagogė Silva Bosienė.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro informacija