Naujienų archyvas

2017-10-25 Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai susitiko su Lietuvos kariuomenės atstovais.

Socialinės pedagogės Silvos Bosienės kvietimu Centrą aplankę vyr. seržantas Darius Pileckas ir vyr. seržantas Vytautas Juknevičius pristatė jaunuoliams Lietuvos kariuomenės sudėtį, padalinius, karinius laipsnius.

Papasakojo apie padalinių dislokacijos vietas ir uždavinius, kuriuos įvairios brigados vykdo, apsaugodamos Lietuvos teritoriją ir oro erdvę.

Kariškiai patikrino mokinių žinias, surengdami tarsi mini viktoriną, paklausinėjo, ką jaunuoliai žino apie Lietuvos kariuomenę. Mokiniai, kurie parodė geras žinias, gavo suvenyrus.

Vyr. seržantai papasakojo apie karių pareigas, buitį, sportinį parengimą ir laisvalaikį, pademonstravo nuotaikingus video filmukus apie Lietuvos kariuomenės šauktinių buitį.

Renginio pabaigoje mokiniai galėjo užduoti kariuomenės atstovams visus jiems rupimus klausimus.