Naujienų archyvas

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Jonas Pravilonis, Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus vedėjas Arūnas Vaičiulis ir praktinio mokymo vadovas Alvidas Slavinskas lankėsi Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijų fakultete.

Pokalbyje su fakulteto dekanu Rolandu Stankevičiumi ir akademijos lektore dr. Vilma Kliševičiūte buvo aptartos galimybės bendradarbiauti rengiant modulines ir tęstinio profesinio mokymo programas, inovacijų sklaidos projektų paraiškas, organizuojant seminarus, vykdant mokymus, propaguojant žemės ūkio pasiekimus. Numatyta bendra veikla nustatant žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų poreikį, tobulinant ir populiarinant studijų ir profesinio mokymo programas, organizuojant mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas.
Sutarta artimiausiu metu pasirašyti Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bendradarbiavimo sutartį.

Atsisveikindamas direktorius Jonas Pravilonis dekanui įteikė Radviliškio krašto nuotraukų knygą.

Praktinio mokymo vadovas Alvidas Slavinskas