Naujienų archyvas

Balandžio 21 dieną vyko Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenės susirinkimas.

Susirinkimo metu direktorius Jonas Pravilonis pristatė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklos ataskaitą už 2015 metus: pasidžiaugė pasiekimais, įvardino aktualiausias problemas, aptarė perspektyvas. Supažindino su parengtu centro strateginiu planu 2016-2020 metams ir strateginio plano įgyvendinimo 2016 metų veiklos programa.

Centro tarybos pirmininkė Silva Bosienė pateikė veiklos ataskaitą už 2015 metus, padėkojo bendruomenei už nuoširdžią pagalbą vienas kitam ir dalyvavimą renginiuose.

Centro direktorius Jonas Pravilonis kiekvienam bendruomenės nariui palinkėjo susitelkimo bendruose darbuose, naujų idėjų ir iniciatyvų.