Naujienų archyvas

Pokalbis baigiamųjų kursų mokiniams

Vasario 25 dieną centro baigiamųjų kursų mokiniai, apsilankę Užimtumo tarnybos Radviliškio skyriuje ir susipažinę su darbo rinkos pasiūla ir paklausa bei įsidarbinimo galimybėmis, centre susirinko į apibendrinamąjį pokalbį.

Pokalbio metu centro direktorius Jonas Pravilonis akcentavo, kad praktika padės įgyti ir plėtoti teorines bei praktines žinias, mokėjimus ir įgūdžius, leis įtvirtinti profesines žinias įmonėse, labiau pažinti darbo pasaulio ypatumus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Silva Bosienė palinkėjo mokiniams įrodyti, kad turi pakankamai profesinių žinių ir gali gerai atlikti skirtas užduotis. Taip pat priminė mokiniams, kad visą praktikos laikotarpį iškilusias problemas padės spręsti centro administracija, profesijos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai.

Praktinio mokymo vadovas Alvidas Slavinskas supažindino mokinius su praktikos svarba asmens įgytų kompetencijų vertinimui, trukme, eiga, reikalinga dokumentacija.

Centro informacija

  • 001
  • 002
  • 003