Naujienų archyvas

Švietimo mainų paramos fondo „KOKYBĖS KONKURSO 2020“  apdovanojimas

Rugsėjo 24 dieną Vilniuje vykusiame Švietimo mainų paramos fondo „Kokybės konkurso 2020“ apdovanojimų renginyje apdovanoti geriausi programų „Erasmus+“ ir „Nordplus“ projektai. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrui
už tvariausiai įgyvendintus projektus per visą programos „Erasmus+“ laikotarpį (2014–2020 m.) suteiktas specialusis prizas.

Renginyje dalyvavęs direktorius Jonas Pravilonis pasidžiaugė, kad centras 2020 m. Kokybės konkurse pripažintas didžiausią įtaką švietimo sektoriui padariusia organizacija už projektą „Tarptautinis bendradarbiavimas, skirtas pagerinti mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunuolių profesinį mokymą“. Tai vienas aukščiausių Švietimo mainų paramos fondo apdovanojimų, kuriuo įvertintas ilgas ir sudėtingas centro darbas ugdant jaunąją kartą, siekiant tobulumo mokant profesijos.

Centras jau eilę metų vykdo programos „Erasmus+“ projektus, skirtus mokiniams, mokytojams bei specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių ir mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais. Kasmet suorganizuojama nuo 48 iki 84 individualių poreikių ir mažiau galimybių turinčių mokinių mobilumo vizitų, suteikiant dalyviams galimybę išvykti į kitą šalį ir įgyti unikalios tarptautinės praktinės patirties. Mokiniai, kurie dalyvauja projektuose, patobulina gebėjimus, pradeda pasitikėti savimi, tampa aktyvesni ne tik profesinėje, bet ir popamokinėje veikloje.

Centro bendruomenė džiaugiasi tokiu aukštu projektinės veiklos rezultatų įvertinimu.

Projekto vadovė Jolanta Krivickienė