Naujienų archyvas

Centro apdailininko ir dažytojo – tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai, lydimi profesijos mokytojo R. Jurevičiaus, dalyvavo penkių dienų praktiniuose užsiėmimuose sektoriniame Šiaulių profesinio rengimo centre (projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas statybos SPMC Šiaulių  statybininkų rengimo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0014).

Darbinius įgūdžius tobulino Šiaulių PRC

Praktinio mokymo pamokas vedė profesijos mokytojas L. Briedis. Mokiniai ruošė gipso kartono profilius, mokėsi taisyklingai juos sujungti. Atliko gipso kartono plokščių pjaustymo bei tvirtinamo varžtais darbus. Išbandė plokščių kraštų glaistymą, mokėsi naudotis gipso plokščių pakėlimo, pjaustymo įranga.

Savaitės mokymai sudarė sąlygas mokiniams stiprinti ne tik darbinius įgūdžius, bet ir bendravimo, bendradarbiavimo gebėjimus.

Centro informacija