Naujienų archyvas

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre (toliau – RPBSPC) vyko 5 metų jubiliejaus renginiai. Konferencijoje „Geroji socialinių paslaugų centrų patirtis ir inovacijos“ kalbėtasi apie inovacijas socialinių paslaugų teikime, dalintasi gerąja patirtimi.

Mūsų Centro mokytojai taip pat dalyvavo konferencijoje, o virėjų specialybės mokiniai su profesijos mokytojais gamino vieno kąsnio sumuštinius, serviravo stalus.

 Į baigiamąją Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro 5 metų jubiliejaus šventę susirinko gausus būrys RPBSPC darbuotojų ir svečių.

Vaišes RPBSPC ruošė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro I ir III kursų mokiniai ir mokytojai. RPBSPC direktorė Rita Pranė Vilimaitė šventės metu padėkojo mūsų Centro mokiniams ir mokytojams, įteikė padėkos raštus. Padėkos įteiktos profesijos mokytojoms Laimutei Kasperavičienei, Laimai Kalasauskienei ir profesijos mokytojai metodininkei Raisai Bučinskienei.