Projektinė veikla

Projektų mugėje, vykusioje Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro atstovai: Centro direktorius Jonas Pravilonis, projektų vadovė Julija Astrauskienė, profesinio orientavimo specialistas Eugenijus Mikšas ir socialnė pedagogė Silva Bosienė- pristatė tarptautinius projektus.

Kovo 22 dieną įvyko Radviliškio Vinco Kudirkos mokyklos ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus organizuota Radviliškio rajono švietimo įstaigų projektų mugė.

RTVMC pristatė užbaigtus projektus, kuriuos koordinavo:
Erasmus+ programos Leonardo da Vinči mobilumo projektą Nr. 2014-1-LT01-KA102-000139 „Geriausia praktika jaunuoliams, turintiems mažiau galimybių“,
Mokymosi visa gyvenimą programos Leonardo da Vinči mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0829 “Šaltkalvių specialybės mokinių praktika užsienyje”,
Naujovių perkėlimo projektą Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0081 "VOGS+Deaf: Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos rėmuose, lygiagretus kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje su Estijos ir Vokietijos pagalba",
Mokymosi visa gyvenimą programos Leonardo da Vinči mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0612 „Žmogus ir žirgas“.

Taip pat buvo pristatytas vykdomas Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013240 „Užsienio praktika mažiau galimybių turintiems mokiniams“.

Lankytojams buvo pademonstruota foto ir video medžiaga iš minėtų projektų veiklų.

Savo indėlį į projektų pristatymą įdėjo visų specialybių atstovai, nes visų specialybių mokiniai ir mokytojai dalyvauja RTVMC projektinėje veikloje.
Staliai pagamino suvenyrų, virėjo specialybės mokiniai iškepė sausainių, viešbučio darbuotojo specialybės mokinės pagamino popierinių gėlyčių.
Buvo parodėlėje šaltkalvių ir apdailininkų pagamintų gaminių.

Mūsų mini parodėlės lankytojai džiaugėsi RTVMC mokinių kūrybingumu.