Projektinė veikla

Pagal projektą Nr. 2017-1-LT01-KA102-035036 „Tarptautinis bendradarbiavimas, skirtas pagerinti mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunuolių profesinį mokymą“ įgyvendinamas mokinių darbo praktikos vizitas.

2018 metų kovo 3 dieną, 6 val. ryto,  šešios virėjo specialybės mokinės, profesijos mokytoja metodininkė  Raisa Bučinskienė ir auklėtoja Marijana Sinkevičienė išvyko į Vokietiją, Švėrino miestą. Kelionė iki Poznanės neprailgo, merginos su gera nuotaika ir laukdamos naujų įspūdžių, linksmai nusiteikusios vyko į praktiką. 

 Erasmus+

17 val. vakare grupė apsistojo Lenkijoje Poznanės mieste. Buvo apgyvendintos viešbutyje. Pernakvojusios, keliauninkės ėjo į viešbučio kavinę pusryčiauti. Viskas vyko sklandžiai ir po pusryčių projekto dalyvės tęsė kelionę link Vokietijos. Po 5 valandų kelio pasiekė Vokietijos Švėrino miestą, kur grupę pasitiko projektų vadovas Wouter Groet.

Merginos buvo supažindintos su internato „Salo“ vidaus tvarka, taisyklėms, dienos rėžimu. Aptarta sekančios  dienos ir visos praktikos laikotarpio  darbotvarkė, taip pat kultūrinė programa. Mokinėms ir mokytojoms įteikti transporto bilietai, kuriais naudosis visą praktikos laikotarpį.

Kovo 5 dieną. Ankstyvas rytas. Mokinės grupelėmis po 2 buvo paskirstytos į 3 maitinimo įstaigas. Wouter Groet lydėjo kiekvieną grupę mokinių, supažindino su kolektyvais, darbo specifika, paaiškino darbo laiką, sąlygas. Merginos buvo priimtos šiltai. Po tokių draugiškų priėmimų merginos laukia rytojaus su gera nuotaika.

Visas kolektyvas siunčia linkėjimus iš Šverino.

Mokytoja metodininkė  Raisa Bučinskienė