Projektinė veikla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2016-1-LT01-KA102-022930 “Tarptautinė darbo patirtis mažiau galimybių turintiems jaunuoliams”.

RTVMC mokinių atrankos komisija vykdo 6 šaltkalvio specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Italijoje.

Vizitas į Italiją vyks 2018-05-27/ 2018-06-16.

Atrankos kriterijai:

- Geri mokymosi rezultatai, specialybės žinios;

- Geras lankomumas;

- Iniciatyvumas, aktyvus dalyvavimas mokyklos užklasinėje veikloje;

- Mokymosi motyvacija, motyvacija vykti į stažuotę;

- Užsienio kalbos žinios;

- Informacinių technologijų žinios;

- Asmeninės savybės- kultūringas elgesys, mandagus bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiais.

 

Prašome užpildytas prašymo anketas pateikti socialinei pedagogei arba specialybės mokytojui.

Atranka vykdoma iki balandžio 09 dienos.