Projektinė veikla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“.

RTVMC mokinių atrankos komisija vykdo 6 virėjo specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Danijoje.

Vizitas į Roskildę vyks 2019-01-13/ 2019-02-16.

Atrankos kriterijai:

  • Geri mokymosi rezultatai, specialybės žinios;
  • Geras lankomumas;
  • Iniciatyvumas, aktyvus dalyvavimas mokyklos užklasinėje veikloje;
  • Mokymosi motyvacija, motyvacija vykti į stažuotę;
  • Užsienio kalbos žinios;
  • Informacinių technologijų žinios;
  • Asmeninės savybės- kultūringas elgesys, mandagus bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiais.

Prašome užpildytas anketas pateikti praktinio mokymo vadovui arba mokymosi dalies sekretorei.

Atranka vykdoma iki lapkričio 15 dienos.