Projektinė veikla

Centro automobilių mechaniko specialybės mokiniai pradėjo trijų savaičių stažuotę Portugalijoje.

Prasidėjo stažuotė Portugalijoje

Šeši mokiniai ir du lydintys darbuotojai sėkmingai pasiekė Portugalijos miestą Porto, kur juos pasitiko  projekto partneris iš Barcelos miesto, nešinas Lietuvos vėliava.

Pirmoji diena prasidėjo ekskursija į Barcelos miesto centrą. Mokiniai aplankė katedrą ir kitas įžymias miesto vietas. Susipažino su darbo vietomis trijuose automobilių servisuose, kuriuose dirbs po du mokinius.

Stažuotė vyksta pagal Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Profesijos mokytojas Ričardas Tamkus