Projektinė veikla

VšĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra

VšĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0007

Projekto vykdytojas: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-12-18

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-06-18

Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".

Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių specialistų poreikį Radviliškio r. sav., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre įrengti šiuolaikinę inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos: Paslaugos asmenims, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei žemės ūkis švietimo sričių profesinio mokymo įrangos įsigijimas.

Projekto biudžetas: 499.979,50 Eur, finansuojamas iš Europos sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.