Projektinė veikla

Gerbiamieji viešbučio darbuotojo specialybės  Vd14 ir Vd15 grupių mokiniai!

 Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus + Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą Nr. 2016-1-LT01-KA102-022930 “Tarptautinė darbo patirtis mažiau galimybių turintiems jaunuoliams”.

RTVMC mokinių atrankos komisija vykdo 6 viešbučio darbuotojo specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Turkijoje.

Atrankos kriterijai:

- Geri mokymosi rezultatai, specialybės žinios;

- Geras lankomumas;

- Iniciatyvumas, aktyvus dalyvavimas mokyklos užklasinėje veikloje;

- Mokymosi motyvacija, motyvacija vykti į stažuotę;

- Užsienio kalbos žinios;

- Informacinių technologijų žinios;

- Asmeninės savybės- kultūringas elgesys, mandagus bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiais.

Atranka vykdoma iki rugsėjo 22 dienos.