Projektinė veikla

Stažuotė Palermo mieste

Vykdant Erazmus+ programos projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013249 „ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste“ veiklas, balandžio 3-10 dienomis, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Profesinio tinkamumo nustatymo ir orientavimo skyriaus specialistas Eugenijus Mikšas ir profesijos vyr. mokytoja Raimonda Barkauskienė vyko į Siciliją, Palermo miestą.

Dalyviai aplankė daug organizacijų, dirbančių neįgaliųjų labui, tame tarpe ir gestų kalbos TV studiją.

Vizite dalyvavo 10 žmonių iš įvairių įstaigų, kurie susipažino su priimančios organizacijos veikla, pasidalino darbo patirtimi. 

Paskaitos vyko nevyriausybinėje organizacijoje „Taikomosios psichologijos akademija“.
Stažuotės metu dalyviai aplankė banką, kur vyko susitikimas su banko valdytoju ir darbuotojais. Banko atstovai parodė, kaip integruoja neįgaliuosius ir padeda žmonėms su negalia ir kurtiesiems atlikti bankines operacijas. Bankas turi specialią paslaugą- neprigirdintis žmogus gali greitai gauti pagalbą ir visą reikiamą informaciją jam rūpimais klausimais, gestų kalba.

Stažuotojai susitiko su Palermo socialinio skyriaus nariais, kurie pasidalino savo patirtimi dirbant su specialių poreikių žmonėmis, papasakojo, su kokiomis problemomis jie susiduria.

Laisvalaikio metu dalyviai lankė mieste esančias didingas bažnyčias, kurių Palerme yra labai daug.
Vizito pabaigoje vyko aptarimas. Kiekvienas projekto dalyvis gavo Europass mobilumo dokumentą bei sertifikatą ir išsakė nuomonę, ką galėtų pritaikyti savo darbe. Stažuotė buvo labai naudinga.

Profesijos mokytoja Raimonda Barkauskienė