Projektinė veikla

Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 2024 m. vasario 22 d. pasirašęs dotacijos sutartį Nr. 2024/2-2348 pradėjo įgyvendinti projektąPirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre“ Nr. 10-002-T-0004, finansuojamą 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą galimybę mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre.

Projektas leidžia spręsti profesinio orientavimo problematiką, kai mokiniai gali susipažinti su potencialios profesijos ypatumais. Bei atsiranda galimybė integruoti į vidurinio ugdymo programą profesinio ugdymo elementus ir taip išplėsti įgyjamą mokinių žinių bagažą.

Mokykla įgyvendindama projektą, 12 mokinių, besimokančių Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, sudarė galimybę mokytis modulį „Vaizdo ir garso produktų kūrimas, montavimas bei redagavimas“ (406111201), modulį Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas“ (407161692), modulį „Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika ir gedimų pašalinimas“ (407161697).

Projekto trukmė – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 12 618,51 EUR.