Naujienų archyvas

Spalio 26 dieną spinduliuodami gera nuotaika susirinko mokiniai bei jų mokytojai į pirmo kurso mokinių krykštmūšio šventę. Renginį pradėję mokinių tarybos atstovai, palinkėjo pirmakursiams džiaugsmingo krykštavimo, drąsių idėjų ir nepamirštamų įspūdžių.

Pirmo kurso mokinių šventė

Centro direktorius Jonas Pravilonis pasveikino mokinius, tarė padrąsinimo žodžius ir palinkėjo sėkmės tampant pilnateisiais centro bendruomenės nariais.

Pirmakursiai  pristatė savo specialybę, kurioje mokosi. Visos grupės tai padarė labai išradingai: kambario tvarkytojo specialybės mokiniai   nupiešė grupės medį ir padeklamavo eilėraštį,  virėjai - pavaišino savo keptais riestainiais, floristai - sukūrė rudeninę puokštę, dažytojai-tinkuotojai – pristatė skaidres apie savo specialybę, šaltkalviai - pateikė gražias žvakides, dekoruotas rožėmis.

Po namų darbų pristatymo mokiniai atliko teorines bei praktines užduotis. Vieniems reikėjo atspėti ir paragavus pasakyti, kokie gaivieji gėrimai yra skirtinguose buteliukuose. Kitai komandai teko išvardinti prieskonius, trečiai – paaiškinti, kam skirti įrankiai. Pirmo kurso mokiniai aktyviai ir puikiai nusiteikę sudalyvavo atliekant paruoštas užduotis.  Šventės eigoje atsakinėjo į pateiktus šmaikščius klausimus, kuriuos paruošė vyresnio kurso mokiniai. Kad pirmakursiai taptų pilnateisiais mokyklos nariais,  nuskambėjo priesaika: prisiekė būti gerais mokiniais, pažadėjo uoliai mokytis ir nepraleisti pamokų.

Visi pirmakursiai gavo po bilietą į Mokslo šalį, simbolizuojantį teisę į mokslą ir žinias ir saldžiąsias dovanėles.

Direktoriaus pavaduotoja Stanislava Kavaliauskienė pasidžiaugė gražia bendryste ir palinkėjo darnaus, nuoširdaus bendravimo. Socialinė pedagogė Silva Bosienė pagarsino mokiniams ir mokytojams gautas padėkas iš VšĮ „Tikra mityba“ už dalyvavimą piešinių konkurse „Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems‘  bei „Maisto banko“ – labdaros ir paramos fondo už pagalbą renkant paramą maistu.

Šventėje skambėjo nevaržomas juokas ir aplodismentai.

Sveikiname pirmo kurso mokinius, tapusiais pilnateisiais mūsų mokyklos bendruomenės nariais.

Ačiū mokinių tarybos mokiniams bei jų koordinatorei auklėtojai Birutei Adminienei už gražų šventinį renginį.

Bibliotekininkė Tatjana Proščepenkienė

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020