Naujienų archyvas

Birželio 16 dieną vyko nuotolinis centro bendruomenės darbuotojų susirinkimas.

Centro bendruomenės darbuotojų susirinkimas

Susirinkimo metu direktorius J. Pravilonis pristatė 2020 m. centro veiklos ataskaitą, kurioje pateikti duomenys apie biudžeto lėšų panaudojimą, socialinius partnerius, analizuotos mokinių „nubyrėjimo“ priežastys, priemonės mokinių lankomumui gerinti, absolventų įsidarbinimas, mokinių dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, pasidžiaugta pasiekimais, aptartos problemos, numatytos perspektyvos.

Su darbo tarybos veikla 2020 m. supažindino darbo tarybos pirmininkė S. Bosienė, kuri priminė bendruomenės nariams, kokiais klausimais galima kreiptis į šią tarybą.

Centro tarybos pirmininkė V. Šprunkė pateikė centro tarybos veiklos 2020 m. ataskaitą, supažindino su vykdytomis veiklomis, apgailestavo, kad praėjusiais metais  dėl pandemijos buvo ribotos galimybės bendruomenės nariams organizuoti renginius, išvykas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Kavaliauskienė supažindino su  Nacionalinės švietimo agentūros pateikta centro veiklos išorinio vertinimo ataskaita, apžvelgė įvertintas sritis: lyderystė ir vadyba, formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimas, personalas, mokymo ir mokymosi ištekliai, mokymo ir mokymosi rezultatai.

Centro informacija