Projektinė veikla

 

Projekto Nr.   09.4.1-ESFA-T-736-02-0022
Projekto pavadinimas   Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto priemonių remonto SPMC
Programa   2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“
Projekto pradžia   2020-11-24
Projekto pabaiga   2022-05-24
Projekto vykdytojas   Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto partneriai   Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Alytaus profesinio rengimo centras
Šiaulių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
Jonavos politechnikos mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Įgyvendinančioji institucija   Europos socialinio fondo agentūra
Projekto tikslas   Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, siekiant įgyti praktinius įgūdžius Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre.
Projekto santrauka  

Gebėti naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga, įgijus automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, yra vienas iš lemiančių veiksnių siekiant absolventui įsitvirtinti darbo rinkoje.

Projekto veiklos - asmenų, besimokančių formaliojo profesinio mokymo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto rezultatai - automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko modulinių profesinio mokymo programų mokiniai, kurie mokėsi Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre iš 8 partnerinių mokyklų.

Iš viso projekto naudą gaus 324 mokiniai, iš jų 32 pagal automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę profesinio mokymo programą, kiti 292 pagal automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą.

Finansavimas   Projektui skirtas finansavimas 100 000,00 Eur (vieno šimto tūkstančio eurų 00 ct). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšų.