Priėmimo sąlygos

Darbo pobūdis: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų bei turintiems negalių.

BENDRA INFORMACIJA

Galioja iki:

2022-08-31

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Aukštasis

Profesija:

Specialusis pedagogas

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis:

1346.00 EUR 

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Terminuota

Įdarbinama:

nuo 2022-09-01 iki 2024-04-19 (terminas gali būti kitas)

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Per savaitę:

28 val.

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Gedimino g. 81

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Vaida Šprunkė

Telefonas:

370-422-53957

El. paštas:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pageidavimo siuntimo adresas:

Lietuva

Komentaras:

galima CV siųsti el. paštu.

Darbo pobūdis: pildyti valgyklos dokumentaciją, organizuoti maisto gamybą valgykloje, garantuoti geros kokybės patiekalų ruošimą, garantuoti maisto ruošimo technologijos reikalavimų laikymąsi, parengti ir nustatyta tvarka pateikti ataskaitas į buhalteriją. Darbas su kasos aparatu.

BENDRA INFORMACIJA

Galioja iki:

2022-08-31

Darbo stilius:

Komandinis darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Aukštasis

Profesija:

Maisto gamybos vedėjas

Patirtis:

nuo 2 metų

Sugebėjimai:

darbų saugos instrukcijų žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, moka dirbti kasos aparatu

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis:

923.00 EUR 

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

nuo 2022-09-01

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Per savaitę:

40 val.

Komentaras:

tikslus darbo laikas aptariamas pokalbio dėl darbo metu.

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Gedimino g. 81

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Vaida Šprunkė

Telefonas:

370-422-53957

El. paštas:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pageidavimo siuntimo adresas:

Lietuva

Komentaras:

galima CV siųsti el. paštu.

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, DĖL KURIŲ PRIIMANT Į PAREIGAS TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmens į pareigas, pareigybės pavadinimas

 1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktorius

2. 

Gimnazijos skyriaus vedėjas

Direktorius

3. 

Praktinio mokymo vadovas

Direktorius

4. 

Skyriaus vedėjas

Direktorius

5. 

Vyriausias buhalteris

Direktorius

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS:

1. Tiesiogiai atvykęs pas kompetentingą subjektą.

2. Atsiųsdamas pranešimą Įstaigai adresu Gedimino g. 81, Radviliškis paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Įstaigos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Pranešimo apie pažeidimą forma (čia).

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, siekdamas užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikia kontaktus, kuriais darbuotojas galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį Centre gali pranešti:

1. Raštu (Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, Gedimino g. 81, Radviliškis).

2. Telefonu: 8 422 53957, 8 422 44410, 8 655 01630

3. Elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Konfidencialumas garantuojamas!

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRE POLITIKA

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre - Vaida Šprunkė, personalo specialistė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Mažos vertės viešųjų pirkimų srities antikorupcinės analizės vertinimas ir išvados

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Pareigybės dėl kurių teikiamas prašymas STT

Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir  sporto ministro 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V- 82

2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Priėmimo etapo pavadinimas  Veiksmai Data
I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2022 m. vasario 3 d. – 15 d.

Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. vasario 3 d. – 11 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. vasario 3 d. – 15 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. vasario 17 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. vasario 17 d. – 18 d.
 II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 4 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 12 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 18 d.
  III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.  
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 22 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 26 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2022 m. rugpjūčio 29–30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugpjūčio 31 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui  Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Stojantieji prašymus dėl priėmimo mokytis specialybės Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre pateikia internetinėje svetainėje https://profesinis.lamabpo.lt nuo birželio 1 dienos.

Atvykus į centrą sudaroma galimybė naudotis prieiga prie interneto prašymui pateikti.

Specialybės pasirinkimo ir prašymų priimti mokytis klausimais konsultuojame atvykus adresu Gedimino g. 81, Radviliškis ir tel. (8 422) 53957, 865501630, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Reikalingi dokumentai:

  1. išsilavinimo dokumentas,
  2. sveikatos pažymėjimas 086/a formos,
  3. sveikatos pažymėjimas 027-1/a formos,
  4. dvi nuotraukos 3x4,
  5. specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.