Projektinė veikla

Centro mokiniai dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame projekte „Turi profesiją – turi ateitį“, kurio tikslas – užtikrinti galimybę socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją.

Projektas „Turi profesiją – turi ateitį“

Apdailininko specialybės mokinių darbo praktika Vokietijoje

Vykdant projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“ įgyvendintas centro mokinių darbo praktikos vizitas Vokietijoje.

Pedagogų mokymo vizitas Kretoje

Vykdant Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“ centro pedagogės dalyvavo mokymuose Kretoje, Graikijoje.

VšĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra

VšĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0007

Projekto vykdytojas: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-12-18

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-06-18

Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".

Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių specialistų poreikį Radviliškio r. sav., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre įrengti šiuolaikinę inžinerija ir inžinerinės profesijos, paslaugos asmenims ir žemės ūkio švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos: Paslaugos asmenims, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei žemės ūkis švietimo sričių profesinio mokymo įrangos įsigijimas.

Projekto biudžetas: 499.979,50 Eur, finansuojamas iš Europos sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.

Šaltkalvio specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 šaltkalvio specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Švedijoje.

Vizitas vyks 2020-03-22/ 2020-04-11.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Šaltkalvio specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Švedijoje.

Vizitas vyks 2020-03-22/ 2020-04-11.

Apdailininko specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 apdailininko specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Vokietijoje.

Vizitas vyks 2020-03-03/ 2020-03-23.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Apdailininko specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Vokietijoje.

Vizitas vyks 2020-03-03/ 2020-03-23.

Šaltkalvio specialybės mokinių stažuotė Liverpulyje

Centro šaltkalvio specialybės mokiniai grįžo iš trijų savaičių stažuotės Anglijoje, Liverpulio mieste.

Šaltkalvio specialybės mokinių stažuotė Liverpulyje

Baigėsi mokinių stažuotė Portugalijoje

Centro automobilių mechaniko specialybės mokiniai, lydimi dviejų  darbuotojų, baigė trijų savaičių stažuotę Portugalijoje.

Mokinių darbinė praktika Kretoje

Centro viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai spalio 20 – lapkričio 9 dienomis atliko trijų savaičių darbinę praktiką Kretoje Retimno mieste Lefkoniko Beach viešbutyje.

Mokinių darbinė praktika Kretoje

Centro automobilių mechaniko specialybės mokiniai pradėjo trijų savaičių stažuotę Portugalijoje.

Prasidėjo stažuotė Portugalijoje

Šaltkalvio specialybės mokinių stažuotė Italijoje

Gegužės 12 – birželio 2 dienomis šeši centro šaltkalvio specialybės mokiniai Italijoje, Nikoteros mieste atliko darbinę stažuotę  pagal  Erasmus+ 1  projektą Nr. 2017-1-LT01-KA102-035036 „Tarptautinis bendradarbiavimas, skirtas pagerinti mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunuolių profesinį mokymą“.

Šaltkalvio specialybės mokinių stažuotė Italijoje

Apdailininko specialybės mokinių praktika Tenerifėje

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro apdailininko specialybės mokiniai, lydimi profesijos mokytojų Laimos Židonienės ir Rimanto Jurevičiaus, atliko trijų savaičių darbo praktiką Tenerifėje, Poerto de la Kruzo mieste.

Apdailininko specialybės mokinių praktika Tenerifėje

Šaltkalvių specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2017-1-LT01-KA102-035036 „Tarptautinis bendradarbiavimas, skirtas pagerinti mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunuolių profesinį mokymą“.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2017-1-LT01-KA102-035036 „Tarptautinis bendradarbiavimas, skirtas pagerinti mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunuolių profesinį mokymą“.

Viešbučio darbuotojo specialybės mokinių praktika Italijoje

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai atliko trijų savaičių darbinę praktiką Italijoje San Džiovani Rotondo mieste Corona viešbutyje.

Viešbučio darbuotojo specialybės mokinių praktika Italijoje

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras  skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 „Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams“.

Virėjo specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Italijoje.

Apdailininkų specialybės mokinių dėmesiui

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2017-1-LT01-KA102-035036 „Tarptautinis bendradarbiavimas, skirtas pagerinti mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunuolių profesinį mokymą“.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 apdailininkų specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Tenerifėje.